Palvelut

Energiahoito

Rentouttaa ja poistaa fyysistä kipua sekä kehon jännitystä, jonka seurauksena elämänlaatu paranee ja energisyys lisääntyy.
Tukee asiakasta valitsemaansa elämänmuutokseen.
Auttaa vapauttamaan menetysten ja elämän haasteiden aiheuttamia lukkiutuneita tunteita.
Hyvinvointi lisääntyy ja voimavarat vapautuvat tähän hetkeen.

Kaukoparantaminen

Hoidot toimivat hyvin, vaikka ei aina voida olla samassa paikassa. Hoitoon kuuluvat yhteys puhelimella tai Skypellä, tavoitteen selvittäminen keskustelulla ja hoito. Käytän myös selvänäköä asiakkaan niin toivoessa parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi ja selkeyden lisäämiseksi.

Selvänäkökonsultaatio

Auttaa energiahoidon kanssa selvittämään elämän haasteen tai fyysisen jännitys- ja kiputilan taustalla vaikuttavat perimmäiset syyt. Itsetuntemuksen ja tietoisuuden kasvaessa selkeys ja rauha lisääntyy.

Koulutukset ja ryhmäohjaukset

Ohjatut meditaatiot

  • Ananda Mandala -hengitysmeditaatiot
  • Soul-Sync Meditaatio
  • Serene-Mind

Sisäisen lapsen parantaminen

Ryhmätapaamisissa, ohjatun harjoittelun avulla etsitään yhteys sisäiseen lapseen, opitaan tunnistamaan sisäisen lapsen tapa toimia ja kommunikoida. Harjoitellaan parantavaa vanhemmuutta.

Syventävä koulutus energiahoitajille

Opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja syvennetään hoitotyössä tarvittavia kykyjä mm. selvätieto, selvänäkö, selvätunto ja läsnäolon syventäminen.

Reinkarnaatio ryhmässä

Syvärentoutumisen tilassa tehdään ohjatusti matka menneiden elämien tapahtumiin. Tavoitteena on tunnistaa omia piileviä voimavaroja ja työstää esteitä, jotka rajoittavat elämää tässä hetkessä.

Menneistä elämistä nousee voimavaroja ja ymmärrystä elämään tällä hetkellä. Menneessä tapahtunut traumaattinen tilanne voidaan elää läpi, jolloin tunneperäinen lataus vapautuu. Työskentelyllä on parantava vaikutus suoraan meneillä olevan elämän haasteisiin.