Palvelut

TRE-stressinpurku

Aloituskurssi on hyvä alku rentouttavan TRE-tärinän käynnistämiseen ja menetelmän takana olevan teoriapohjan ymmärtämiseen. TRE on tehokas työkalu arkeen. Aloituskurssilla voit itse todeta TRE:n välittömät positiiviset vaikutukset. TRE purkaa kertyneen stressin, jonka jälkeen on helpompaa tavoittaa olemassaolon ravitsevat ja kauniit läsnäolon, rauhan, ilon ja elämänvoiman tilat.

Katso video: What is TRE?

Syventävässä TRE-ryhmässä on mahdollisuus omassa tahdissa vapautua syvemmillä tasoilla kertyneistä jännitteistä, ahdistuksesta ja traumaattisista kokemuksista. Syventävässä ryhmässä saa syvyyttä kotiharjoitteluun ja tukea ja rohkaisua kotiharjoittelussa ilmenneisiin esim. voimakkaisiin tunteisiin, joita on vaikea vastaanottaa yksin. Jakaminen ryhmässä ja muiden jakamisen kuuntelu tukee ja rikastuttaa oman kasvun matkaa.

Energiahoito

Rentouttaa ja poistaa fyysistä kipua sekä kehon jännitystä, jonka seurauksena elämänlaatu paranee ja energisyys lisääntyy. Tukee asiakasta valitsemaansa elämänmuutokseen. Auttaa vapauttamaan menetysten ja elämän haasteiden aiheuttamia lukkiutuneita tunteita. Hyvinvointi lisääntyy ja voimavarat vapautuvat tähän hetkeen.

Selvänäkökonsultaatio

Auttaa energiahoidon kanssa selvittämään elämän haasteen tai fyysisen jännitys- ja kiputilan taustalla vaikuttavat perimmäiset syyt. Itsetuntemuksen ja tietoisuuden kasvaessa selkeys ja rauha lisääntyy.

Kaukoparantaminen

Hoidot toimivat hyvin, vaikka ei aina voida olla samassa paikassa. Hoitoon kuuluvat yhteys puhelimella tai Skypellä, tavoitteen selvittäminen keskustelulla ja hoito. Käytän myös selvänäköä asiakkaan niin toivoessa parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi ja selkeyden lisäämiseksi.

Ananda Mandala -hengitysmeditaatio

Purkaa  tukoksia kehosta ja vapauttaa energiajärjestelmää. Auttaa eteenpäin henkisessä kasvussa. Toiminnallisempi meditaatio, jossa tunteiden vapaa virtaus on sallittua.

Serene Mind eli tyyni mieli

Helppo ja nopea meditaatio palauttamaan mielen selkeys ja rauha. Hyvä kotityökalu!

Soul Sync

Virittää korkeampaan ja laajempaan tilaan, jossa esim. halutun luominen tulee helpommin mahdolliseksi

Sisäisen lapsen parantaminen

Ryhmätapaamisissa, ohjatun harjoittelun avulla etsitään yhteys sisäiseen lapseen, opitaan tunnistamaan sisäisen lapsen tapa toimia ja kommunikoida. Harjoitellaan parantavaa vanhemmuutta.

Syventävä koulutus energiahoitajille

Opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja syvennetään hoitotyössä tarvittavia kykyjä mm. selvätieto, selvänäkö, selvätunto ja läsnäolon syventäminen.

Reinkarnaatio ryhmässä

Syvärentoutumisen tilassa tehdään ohjatusti matka menneiden elämien tapahtumiin. Tavoitteena on tunnistaa omia piileviä voimavaroja ja työstää esteitä, jotka rajoittavat elämää tässä hetkessä.

Menneistä elämistä nousee voimavaroja ja ymmärrystä elämään tällä hetkellä. Menneessä tapahtunut traumaattinen tilanne voidaan elää läpi, jolloin tunneperäinen lataus vapautuu. Työskentelyllä on parantava vaikutus suoraan meneillä olevan elämän haasteisiin.

Koulutukset ja ryhmäohjaukset